Vårt team

Vi är en grupp specialistläkare som eftersträvar att erbjuda högkvalitativ vård och samtidigt ha möjlighet till god kontinuitet. Här finns erfarenhet av utbildning, forskning och läkemedelsutveckling. Hos oss arbetar hudläkare (dermatologer), gynekologer, lungläkare, kardiolog (hjärtläkare), allmänläkare samt ortopeder. Dessutom samarbetar kliniken med en psykolog. Nedan presenterar vi våra medarbetare.

Anita Eshraghi
Hudspecialist

Dr Anita Eshraghi fick läkarexamen från Karolinska institutet Stockholm och specialistkompetens inom dermatologi och venerologi efter fortsatt utbildning på Gävle sjukhus. 2018 har Anita arbetat på Waikato hospital på Nya Zealand där hon har varit ansvarig för hudcancerflödet, teledermatoskopi och hudkirurgi. Anita samarbetar meden av världens största informationsplattformar om huden och hudsjukdomar.

Anita har genomgått avancerad hudkirurgisk utbildning vid Universitetet i La Jolla, San Diego, USA och dermatoskopikurs i Graz, Österrike. Vid Specialistläkargruppen är Dr Eshraghi verksamhetschef och ansvarig för patienter med hudsjukdomar.  

Maria Godås
Hudspecialist

Dr Maria Godås är legitimerad läkare, genomgick sin Specialisttjänstgöring på Gävle sjukhus och arbetar som specialist inom hudsjukdomar. Specialområdet är teledermatologi med ett stort intresse för solskador, hudtumörer samt hudkirurgi. Utbildningsmässigt har Maria genomgått hudkirurgisk utbildning vid Universitetet i La Jolla, San Diego, USA samt dermatoskopikurs i Graz, Österrike.

Maria har under flera år arbetat som studierektor . Vid Specialistläkargruppen arbetar Dr Godås med privata patienter samt på uppdrag från försäkringsbolag.  Dessutom arbetar hon som stöd till digitala vårdgivare.

Ingela Svedberg
Hudspecialist

Dr Ingela Svedberg tog läkarexamen på Umeå Universitet och genomgick Allmän- och Specialisttjänstgöring på Gävle sjukhus och arbetar som specialist inom hudsjukdomar. Ingela har god erfarenhet inom såväl allmänna hudsjukdomar som inom hudtumörområdet och dermatoskopi och har även arbetat mycket med teledermatoskopi. Utbildningsmässigt har Ingela genomgått hudkirurgisk utbildning vid Universitetet i La Jolla, San Diego, USA samt dermatoskopikurs i Graz, Österrike. Vid Specialistläkargruppen arbetar Dr Svedberg med privata patienter och på uppdrag från försäkringsbolag. Ingela erbjuder också stöd och utbildning till digitala vårdgivare.

Hirsh Koyi
Lungläkare/internmedicinare

Dr Hirsh Koyi gick sin läkarutbildning på Lunds Universitet och blev legitimerad läkare 1993. Han arbetade bl a på Bollnäs och Gävle sjukhus innan han flyttade till Stockholm och arbetade på Karolinska under många år. För närvarande jobbar han som överläkare på lungenheten, Gävle sjukhus. Dr Hirsh Koyi är aktiv forskare sedan många år, har disputerat och är docent. Vid Specialistläkargruppen arbetar Dr Koyi enbart med privata patienter och på uppdrag från försäkringsbolag.

Helena Scheele-Sandström
Gynekolog


Dr Helena Scheele-Sandström  är specialistläkare inom Gynekologi och allmänmedicin. Dr Helena har mångårig erfarenhet av arbete som gynekolog och har tjänstgjort i Gävle sedan 1996, bland annat som överläkare på kvinnokliniken. Dr Scheele-Sandström har bred medicinsk kunskap om kvinnors sjukdomar under livets alla skeden.  Vid Specialistläkargruppen arbetar hon med privata patienter och på uppdrag av försäkringsbolag.

Dayssam Hajo
Gynekolog


Dr Dayssam Hajo är specialist i Gynekologi och har mångårig erfarenhet inom området. Han är utbildad i Tyskland och har arbetat många år på kvinnokliniken i Gävle. Dr Dayssam Hajo har bred kompetens inom både allmän gynekologi, inkontinensproblematik, klimakteriebesvär och kirurgi.

Eva Timerdal
Barnmorska

 Leg sjuksköterska Eva Timerdal är utbildad barnmorska med över 35 års erfarenhet. Eva kan hjälpa till med klimakterierådgivning, rådgivning kring sex och relationer, preventivmedelsrådgivning, akupunktur, STI-provtagning, NIPT screeningtest för kromosomavvikelser hos foster, bäckenbottenträning vid framfall och inkontinens mm.  Hos Eva får Du ett professionellt, omtänksamt och personligt bemötande anpassat utefter Dina behov.

Sara Lundholm
Allmänläkare

Dr Sara Lundholm är specialist i allmänmedicin. Hon har en bred allmänmedicinsk kompentens och kan hjälpa Dig med hälsokontroller, allmänmedicinska besvär, intygsskrivande mm.  Dr Lundholm har även erfarenhet av BVC-verksamhet och bedömer patienter i alla åldrar.

Sror Goran
Kardiolog

Dr Sror Goran är specialist i internmedicin och kardiologi och har över 20 års klinisk erfarenhet. Dr Goran har arbetat många år som kardiolog i Bollnäs samti Norge.

Henrik Wallander
Ortoped

Dr Wallander har 30 års erfarenhet som specialist i ortopedi vid Ortopedkliniken, Gävle sjukhus. Han disputerade för 10 år sedan inom ämnet barnortopedi och har utöver detta ägnat särskilt intresse åt ryggortopedi med sektionsansvar för dessa två områden.

Hans Peter Bögl
Ortoped

Dr Hans Peter Bögl tog läkarexamen på Albert-Ludwigs Universitet i Freiburg, Tyskland. Hans Peter blev specialist i kirurgi 2004 och i ortopedi 2009 efter vidareutbildning i Tyskland och Australien. Han har ett särskilt intresse av traumakirurgi och fotkirurgi. Sedan 2017 forskar han som doktorand vid Linköpings universitet. Vid Specialistläkargruppen arbetar Dr Hans Peter med privata patienter och på uppdrag av försäkringsbolag.

Jan Stattin
Ortoped

 Dr Jan Stattin har över 30 års erfarenhet av arbete som ortoped och är subspecialist inom handkirurgi. Vid Specialistläkargruppen arbetar Dr Stattin i första hand med försäkringspatienter.

Hampus Stigbrand
Ortoped

Dr Hampus Stigbrand tog läkarexamen vid Umeå Universitet och utbildade sig till Specialistläkare i ortopedi vid Gävle Sjukhus. Han har sedan dess genomgått subspecialistutbildning i hand- och fotkirurgi vid Akademiska sjukhuset. Dr Stigbrand bedriver också forskning med anknytning till Uppsala Universitet.

Terés Winqvist
Psykolog


Psykolog Terés Winqvist är utbildad psykolog vid Uppsala universitet och legitimerad psykolog sedan 2001. Hon har vidareutbildning i psykoterapi med särskild inriktning på kognitivt beteende terapi (KBT). Terese har mångårig erfarenhet av arbete som psykolog. Vid Specialistläkargruppen arbetar hon med privata patienter och på uppdrag av försäkringsbolag.

Margaretha Norman
Receptionist

Margaretha är klinikens trevliga receptionist och medicinska sekreterare som hjälper Dig när Du kommer till oss. Margaretha har mångårig erfarenhet av vården och är högt uppskattad av både kollegor och patienter.

Katarina Salminen
Administratör

Katarina är vår administratör och medicinsk sekreterare  som kommer att hjälpa Dig med administrativa frågor eller frågor om besökstider. Katarina är mycket noggrann och ser till att detaljer blir rätt i samband med Ditt besök hos oss. Katarinas stöd är mycket viktig för våra läkare.

Monica Olsson
Undersköteska

Monica Olson är erfaren  undersköterska som hjälper till med mottagningsarbetet och assisterar vid hud- och ortopediska ingrepp

Pam Ljungström
Sjuksköterska

Pam Ljungström är legitimerad sjuksköterska med lång klinisk erfarenhet. Vid specialistläkargruppen samarbetar Pam framför allt med våra hudläkare vid operationer.


Linn Berglund 

Undersköterska

Linn är vår erfarna undersköterska som hjälper Dig vid lung- och allergiutredningar.

Mohammad Alimohammadi
Hudläkare

Dr Alimohammadi har läkarexamen från Uppsala Universitet. Han blev Legitimerad läkare 2006 och disputerade  2009 i molekylärmedicin med inriktning på sjukdomar i hormonproducerande organ och lungor. Han är specialistläkare inom hud- och könssjukdomar sedan 2014 och Docent i Dermatologi vid Uppsala Universitet.  Dr Alimohammadi fungerarvid behov som medicinskt rådgivare kringprocesser, patientsäkerhet och verksamhetsutveckling.

Samarbetspartners


Carl von Linnékliniken

© Copyright Specialistläkargruppen Gävle