Telefontid : Mån - Tors kl 9-11

026-712 14

Adress, Läkarhuset

Staketgatan 32

Våra gynekologer

Vår gynekolog kan tex hjälpa till vid:

- Ultraljudsundersökning i tidig graviditet (lämpligen tidigast fr graviditetsvecka 7)

- Ultraljudsundersökning under IVF-behandling (kliniken samarbetar med Carl von Linnékliniken i Uppsala).

- Blödningsbesvär

- Klimakteriebesvär

- Besvär med urinläckage

- Underlivsbesvär såsom sveda, klåda, smärta.

- Allmän gynekologisk undersökning inkl ultraljud.

- Cellprovtagning